Ceník | rozmluv se

Online i offline lekce stojí stejně. Jak se přihlásíš, zaplatíš a vystornuješ, najdeš

tadydle ←

individuál

1 osoba

30 min. / 460 Kč

50 min. / 770 Kč

duál

2 osoby

60 min. / 495 Kč

za 1 osobu

skupina

3-5 osob

60 min. / 350 Kč

za 1 osobu


90 min. / 545 Kč

za 1 osobu

šipka vpravo
šipka vlevo

dětská skupina

7-10 osob

60 min. / 190 Kč

za 1 osobu